VÝVOJ NA PLATFORMÁCH SPOLOČNOSTI MICROSOFT

 • Visual Studio (.NET, ASP.NET, C#, WPF, WCF, ...)
 • SQL Server
 • Windows Server
 • Sharepoint Server
 • Exchange Server
 • BizTalk Server
 • Microsoft Dynamics ERP & CRM
 • Microsoft Office

VÝVOJ SOFTVÉRU

Potreby, prostredie a predstavy našich zákazníkov sú rôzne a preto nie vždy existuje hotový produkt, ktorý spĺňa všetky náročné kritéria a zapadne do už existujúceho riešenia. Vývoj softvéru je preto v niektorých prípadoch tou najlepšou možnosťou ako zvýšiť produktivitu.

SLUŽBY SPOJENÉ S VÝVOJOM SOFTVÉRU

 • Vývoj softvéru podľa potrieb a predstáv zákazníka, algoritmizácia a softvérové optimalizácie.
 • Náročné matematické výpočty, paralelné programovanie a paralelné objektovo orientované programovanie (POOP).
 • Databázové aplikácie, vývoj viacvláknových aplikácií a optimalizácia ich exekúcie na viacjadrových procesoroch a viacprocesorových strojoch.

KONZULTAČNÉ A INTEGRAČNÉ SLUŽBY

 • Integrácia rôznych systémov a riešení
 • Návrh, vytvorenie a implementácia riešenia na mieru
 • Integrácia podnikových aplikácii (EAI)
 • Analýza a optimalizácia vnútro firemných procesov
 • Konzultačné služby
 • Ďalší vývoj a podpora riešenia