KONZULTAČNÉ A INTEGRAČNÉ SLUŽBY

 • Integrácia rôznych systémov a riešení
 • Návrh, vytvorenie a implementácia riešenia na mieru
 • Integrácia podnikových aplikácii (EAI)
 • Analýza a optimalizácia vnútro firemných procesov
 • Konzultačné služby
 • Ďalší vývoj a podpora riešenia

BUSINESS INTELLIGENCE

Business intelligence (BI) je označenie pre informačné technológie, aplikácie a metódy na zber, normalizáciu, analýzu, prezentáciu a interpretáciu obchodných dát - údajov o vývoji v organizácii.

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY BUSINESS INTELLIGENCE

 • zlepšenie obchodných aktivít a konkurencieschopnosti spoločnosti
 • koniec intuitívneho rozhodovania - kvalifikované rozhodnutia uskutočnené na základe kvalitných, konsolidovaných a rýchlo dostupných informácií
 • prístup ku analýzam, reportom a informáciám o „skutočnosti“
 • možnosť sledovania a predvídania trendov
 • zlepšenie marketingových aktivít
 • mať nepretržite k dispozícii úplné, štruktúrované a vierohodné informácie
 • zamerať sa priamo len na tie náklady a výnosy, ktoré sú príčinami zmien, a to s využitím analytických schopností nástroja
 • zrýchliť procesy tvorby plánu a rozhodovacie procesy